Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero Lappeenrannassa

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa on alennettava (Kirjoitukseni Etelä-Saimaassa 2.11.2020)

Lappeenrannassa kaupunginvaltuusto ei ole tehnyt päätöstä yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverosta. Tämän vuoksi yleishyödyllisten yhteisöjen omistamista kiinteistöstä maksetaan yleisen kiinteistöveroa pääasiassa yleisen (1,43 %) tai vakituisen asumisen (0,55 %) kiinteistöveroprosenttien mukaan riippuen siitä minkä tyyppinen rakennus on kysymyksessä.

Verohallinnon tietojen mukaan kaikkiaan 261 kuntaa on tehnyt erillisen päätöksen yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverosta vuodelle 2020. Näistä 221 kunnassa yleishyödyllisten yhteisöjen ei tarvitse maksaa lainkaan kiinteistöveroa (kiinteistöveroprosentti 0,0 %) ja 30 kunnassa yleishyödyllisten yhteisöjen alennetuksi kiinteistöveroprosentiksi on määrätty 0,1-0,98 % (Lähde: Verohallinnon tilastotietokanta).

Alla olevaan taulukkoon on laskettu Verohallinnon tilastotietokannasta yleishyödyllisessä käytössä olevien kiinteistöjen rakennusten ja maapohjien yhteenlaskettu kiinteistövero ja verotusarvo ja niiden avulla on laskettu kiinteistöjen verotusarvoilla painotetut keskimääräiset kiinteistöveroprosentit koko maan (0,39 %) ja Lappeenrannan (0,71 %) osalta.

2020Kiinteistövero, €Verotusarvo, €Vero-%
Koko maa10 330 2252 655 677 2810,39
Lappeenranta550 25377 529 4680,71
Taulukko 1. Yleishyödyllisessä käytössä olevien kiinteistöjen kiinteistövero
(Lähde: Verohallinnon tilastotietokanta)

Lappeenrannassa toimiva yleishyödyllinen yhteisö maksaa vuoden 2020 kiinteistöverotietojen mukaan 45 % enemmän kiinteistöveroa kuin muualla maassa keskimäärin maksetaan.

Minun vaalilupaukseni on, että tulen ajamaan yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveron alentamista Lappeenrannassa vuoden 2022 alusta alkaen. Toivon saavani asian taakse Keskustan valtuustoryhmän valtuutetut ja mahdollisimman monta muiden puolueiden kaupunginvaltuutettua, jolloin asia voitaisiin hoitaa kuntoon ja ottaa huomioon jo valmistellessa ensi syksynä kaupungin talousarviota. Mutta jos kaupunginvaltuustolle esitetään edelleen tulevana syksynä pohjaesityksenä, että yleishyödyllisille yhteisöille ei määrättäisi erillistä kiinteistöveroprosenttia vuodelle 2022, tulen tekemään vastaesityksen alemman kiinteistöveroprosentin määräämiseksi.